Tin tức - Sự kiện

Bộ tài chính dùng căn hộ quận 7 để thanh minh cách tính thuế


Bộ Tài chính đưa ra ví dụ cụ thể tính thuế 1 căn hộ và nói rõ không đánh thuế theo giá trị mua bán

 

Để giải thích, Bộ Tài chính lấy một căn hộ chung cư tại khu đô thị Nam Sài Gòn có diện tích 75 m2  có giá mua theo hợp đồng là 2,5 tỷ đồng. Cách tính thuế được nói rõ là phần thuế tài sản không đánh trên giá trị 2,5 tỷ đồng này.

 

Thuế sẽ tính dựa vào giá do Nhà nước quy định ở vị trí đó. Giá căn hộ do Nhà nước căn cứ dựa trên giá trị đất và giá xây dựng.

 

Về đất, giá sẽ được quy định tại bảng giá do UBND cấp tỉnh công bố với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư, là 10 triệu đồng/m2. Đối với chung cư 75 m2 mới xây, giá đất được tính theo công thức 75 m2 x 10 triệu đồng/m2 x 0,2 (hệ số xác định diện tích đất) = 150 triệu đồng.

 

Như vậy, giá trị đất của một căn chung cư 75 m2 với điều kiện giả định trên được Nhà nước tính là 150 triệu đồng.

 

 

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với giá trị đất cho căn hộ trên được tính bằng 150 triệu đồng x 0,4% (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) = 600.000 đồng/năm.

 

Về giá xây dựng chung cư sẽ tính theo suất đầu tư xây dựng nhà chung cư mà Bộ Xây dựng quy định, là 9,71 triệu đồng/m2.

 

Với căn hộ 75 m2, giá trị xây dựng = 75 m2 x 9,71 triệu đồng = 728,25 triệu đồng.

 

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản cho phần giá trị vượt trên 700 triệu đồng, ở trường hợp này là 28,25 triệu đồng.

 

Và mức thuế suất dự kiến 0,4% thì số thuế tài sản phải nộp cho giá trị nhà là 28,5 triệu đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm.

 

Như vậy, tổng số thuế tài sản người sở hữu nộp cho căn hộ 75 m2 = giá trị đất + giá trị xây dựng = 600.000 đồng +113.000 đồng = 713.000 đồng/năm.

 

Với trường hợp chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm thì cách tính tương tự, nhưng giá trị xây dựng chỉ bằng 80% ban đầu.

 

Nghĩa là số thuế đất vẫn là 600.000 đồng/năm. Giá trị căn hộ đã sử dụng 7 năm = 75 m2 x 9,71 triệu đồng x 80% (giá trị chỉ còn 80% sau 7 năm) = 582,6 triệu đồng.

 

Mức 582,6 triệu đồng thấp hơn ngưỡng nộp thuế 700 triệu đồng, nên căn hộ chung cư này không phải nộp thuế tài sản cho phần giá trị xây dựng.

 

Thuế tài sản chỉ đánh cho phần giá trị đất, nghĩa là căn hộ chỉ phải nộp tổng cộng 600.000 đồng/năm.

 

Hiện tại Bộ Tài chính vẫn chưa đưa ra cách tính thuế tài sản đối với nhà đất nền. Cơ quan này cũng đang xin ý kiến các bên để hoàn thiện đề án.

 

Trong chiều 17/4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Tài chính, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về đề xuất thuế tài sản mà Bộ này công bố hôm 14/3.

 

Theo Phó thủ tướng, việc Bộ Tài chính gửi xin ý kiến rộng rãi về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản là thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ và Thủ tướng chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.

Tin tức liên quan


TÌM KIẾM NHÀ ĐẤTDỰ ÁN NỔI BẬT

KẾT NỐI ANGIA GROUP